Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 164/2024 Učebné pomôcky 42,38 s DPH 07.05.2024 Internet-Handel s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 03.05.2024 07.06.2024
Faktúra 153/2024 Učebnice 102,13 s DPH 06.05.2024 Internet-Handel s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 26.03.2024 03.06.2024
Faktúra 146/2024 Ochrana osob.údajov 84,00 s DPH FZOW19012 02.05.2024 wanet s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.05.2024 13.06.2024
Faktúra 149/2024 Všeobecný materiál 71,55 s DPH 02.05.2024 AdeMa s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 29.04.2024 07.06.2024
Faktúra 145/2024 Revízia komína 46,20 s DPH 02.05.2024 Miroslav Zuzík-murárske, klampiarske a kominárske práce Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.05.2024 07.06.2024
Faktúra 148/2024 Odvoz kuch.odpadu 49,00 s DPH 18/2023 02.05.2024 Silver Mine PLUS s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.05.2024 13.06.2024
Faktúra 147/2024 KIKI internet 54,06 s DPH 530190-1 02.05.2024 Global Network Systems, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.05.2024 13.06.2024
Faktúra 144/2024 Revízia výťahu 150,48 s DPH 30.04.2024 ČELKO LIFTS s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 02.05.2024 07.06.2024
Faktúra 143/2024 PLYN 2 995,00 s DPH 12/2023 30.04.2024 Energie2, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.04.2024 07.06.2024
Faktúra 142/2024 Plyn - ŠJ 161,00 s DPH 12/2023 30.04.2024 Energie2, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.04.2024 07.06.2024
Faktúra 141/2024 Diplomy 60,48 s DPH 29.04.2024 ASSA, spol. s r. o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.05.2024 13.06.2024
Faktúra 140/2024 Ubytovanie a strava - škola v prírode 4 550,00 s DPH 21/2024 26.04.2024 Bombovo, cestovná kancelária s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 26.04.2024 03.06.2024
Faktúra 137/2024 Potraviny 1 669,23 s DPH 6/2022 25.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 139/2024 vema - mesačná údržba 47,70 s DPH 4/2019 25.04.2024 Bc. ANTON FROHN Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 30.04.2024 07.06.2024
Faktúra 136/2024 Revízie plynových a tlakových zariadení 333,60 s DPH 22/2024 22.04.2024 Pavol Šidlo - SIMATEX SK Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 10.05.2024 13.06.2024
Faktúra 131/2024 Potraviny 232,54 s DPH 13/2023 22.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 135/2024 Potraviny 913,23 s DPH 8/2022 22.04.2024 BARTOSEK s.r.o., Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 132/2024 Potraviny 1 039,16 s DPH 20/2023 22.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 25.04.2024 24.05.2024
Faktúra 134/2024 Potraviny 213,83 s DPH 12/2022 22.04.2024 EUROVOPA s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 29.04.2024 24.05.2024
Faktúra 133/2024 Potraviny 186,29 s DPH 13/2023 22.04.2024 ATC-JR, s.r.o. Základná škola Eduarda Schreibera, Lednické Rovne PhDr. Ľuba Potočná Riaditeľka ZŠ 29.04.2024 24.05.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5932