Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Motto školy

Každý človek je od prírody obdarený určitými schopnosťami a kým ich nevyskúšame, ani nevieme, aké možnosti sú v našom dosahu.

R. W. Emerson

Naše vyučovanie

  Vitajte na stránkach našej školy

  Zo života školy

  • Počas vyučovania v stredu dňa 06.12.2023 navštívil všetkých žiakov našej základnej školy Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertami a anjelmi. Spolu s nimi do jednotlivých tried zavítal aj pekný hudobný doprovod. Žiakom zahral na hudobných nástrojoch a zaspieval tradičné vianočné piesne. Mikuláš potom všetkým za pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek a recitácií odovzdal malé mikulášske prekvapenie.

  • Popoludnie dňa 06.12.2023 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme nevyhnutnou podmienkou účasti žiakov v tejto súťaži. Najlepší hráči, ale aj všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

  • Dňa 23.11.2023 sa konalo v ZŠ Mládežnícka v Púchove okresné kolo technickej olympiády, na ktorom Marek Brezáni a Adrián Pavlík, žiaci 9.A triedy, získali krásne 3. miesto. Našim chlapcom srdečne blahoželáme.

  • Dňa 01.12.2023 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Najlepší žiaci budú našu školu reprezentovať v okresnom kole vo februári 2024.

  • Žiaci 3.C triedy na hodine výtvarnej výchovy vytvorili takéto krásne práce so zimnou tematikou, ktoré teraz zdobia ich triedu.

  • Naši deviataci vo štvrtok 30.11.2023 navštívili Športové centrum v Trenčíne, kde sa uskutočnila prezentácie stredných škôl z Trenčianskeho kraja.

  • Žiaci 1.-4. ročníka školy sa dňa 28.11.2023 zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom "Všetkovedko". Súťažiaci si overovali svoje vedomosti v riešení zaujímavých úloh z matematiky, vlastivedy, prírodovedy, slovenčiny, angličtiny, ale aj iných oblastí spoločenského života.

  Kontakty

  • Základná škola Eduarda Schreibera
   Schreiberova 372/6
   020 61 Lednické Rovne
  • +421 424 693 547 sekretariát
   +421 911 504 411 riaditeľka školy
   +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
   +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
   +421 910 304 455 ekonómka

  Odkazy

  Fotogaléria