• Európsky deň jazykov

  Žiaci prvého stupňa školy sa zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov (26.9.). Naučili sa zdraviť v rôznych jazykoch, vyrobili si vlastné anglické pexeso a aj sa s ním zahrali. 

 • Do školy na bicykli

 • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

  Ďalší ročník Behu oslobodenia obce Lednické Rovne sa konal vo štvrtok 14.09.2023 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 193 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepší športovci boli odmenení víťaznými pohármi a diplomami, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

 • Ochrana života a zdravia

  V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci 2. stupňa školy dňa 07.09.2023 teoretickú časť a nasledujúci deň 08.09.2023 i praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili i prakticky, pričom si spolu navzájom aj zasúťažili.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2023/2024

  V pondelok  04.09.2023 sme spoločne slávnostne otvorili nový školský rok 2023/2024. Osobitne sme privítali v  základnej škole 58 našich nových žiakov - prváčikov. Dúfame, že tento školský rok bude nielen pre nich, ale aj pre všetkých žiakov našej školy úspešný.

 • Slávnostné ukončenie školského roka

 • Skalka nad Váhom, Butkov - 5. ročník

  Dňa 29.06.2023 žiaci 5. ročníka školy navštívili v rámci náboženskej výchovy pútnické miesta v našom okolí - Butkov / Ladce/ a Skalku nad Váhom.

 • Školský výlet Piešťany

  Žiaci 9. A, 9. B a 8. B triedy sa dňa 27.06.2023 zúčastnili na školskom výlete, počas ktorého navštívili Park miniatúr v Podolí, absolvovali plavbu po Sĺňave v Piešťanoch; pokračovali prehliadkou mesta a ukončili návštevou OC. 

 • Zatoč s odpadom - 4. ročník

  Celoročná súťaž Zatoč s odpadom sa blíži ku koncu a naša posledná výzva bola Raz a dosť. S veľkou chuťou,  ale aj nostalgiou sme sa zapojili do poslednej výzvy. Vrecko – igelitka? Jednoznačne u nás vyhralo vrecko a najlepšie to, čo sme si sami vyrobili, ušili.  Igelitka je krehká, vydrží väčšinou len jedno použitie a potom je z nej odpad. Látková taška, vrecúško  vydrží roky a tiež znesie väčšiu váhu bez pretrhnutia. Obchody dajú ročne do obehu 100 miliárd igelitových tašiek. Väčšina z nich sa použije iba raz na približne 20 minút. Koľko ľudskej práce, energie, prírodných zdrojov, znečistenia... a to všetko kvôli pár minútam. Používať tieto ale aj ďalšie jednorazové obaly nie je (eko)LOGICKÉ.  Veríme, že aj vďaka nám, žiakom štvrtých ročníkov, bude naša Zem krajšia a zdravšia.

 • Aktivity žiakov - 2.B trieda

  V stredu 28.06.2023 žiaci 2.B triedy mali deň plný práce. Knihy vyčistili, vymenili a pustili sa do čistenia lavíc, skriniek. Práca im šla od ruky. Potom si spoločne zopakovali prebrané učivo pomocou hry. Po práci prišla šťavnatá odmena-melón a všetci sa mohli vyšantiť. Teraz vedia, že  sú dokonale pripravení na prázdniny. Hurá!

 • Rozlúčka so školským rokom - žiaci ŠKD

 • Tanečná akadémia AB Kids Academy Púchov

  Žiačky 2. C triedy Kristínka Botolová a Zuzanka Drahutová získali 1. miesto v tanci - tanečná akadémia AB Kids Academy Púchov - stali sa majsterky Európy vo svojej kategórii. Gratulujeme !

 • Deň bez školskej tašky - 23. jún 2023

 • Englishstar

  Dňa 27.04.2023 sa na našej škole uskutočnil druhý ročník korešpondenčnej súťaže v anglickom jazyku „Englishstar“. Do súťaže sa zapojilo 16 žiakov a všetci dosiahli vynikajúce výsledky, pričom prvé miesto obsadila Lujza Hantáková z 3.C triedy.

 • Školský výlet Čičmany, Rajecká Lesná – 2. ročník

  Naši druháci v rámci svojho školského výletu zavítali dňa 20.06. 2023 do malebnej dedinky Čičmany s maľovanými domčekmi a taktiež navštívili aj vyrezávaný Betlehem v Rajeckej Lesnej

 • Karate – majstrovstvá Slovenska

  V sobotu 17.06.2023 sa konali v Leviciach majstrovstvá Slovenska v karate. Súťažilo spolu viac ako 30 klubov z celého Slovenska.
  Súťaže sa zúčastnili aj žiaci školy pôsobiaci v klube STYLE KARATE LEDNICKÉ ROVNE. Ďakujeme pretekárom za ich vzorné reprezentovanie.

  Umiestnenie našich žiakov:

  Nela Rohlíková 7.A -⁠ Vicemajsterka Slovenska 2x striebro
  Sofia Šimonffy 7.B -⁠ Vicemajsterka Slovenska 1x striebro, 1x bronz
  Laura Liptáková 4.A -⁠ 4,4. miesto
  Ľubomír Janovec 4.A -⁠ 1x bronz 
  Michal Janovec 2.B -⁠ 4. miesto
   

 • Tvorba žiakov ŠKD

 • Biologická olympiáda – okresné kolo

  Aj v tomto školskom roku 2022/2023 sa žiaci školy zapojili do olympiády z biológie. Našu školu reprezentovali  úspešne. V okresnom kole dokázali svoje nadobudnuté vedomosti a v súťaži sa umiestnili nasledovne: 

  v kategórii D

  Martina Drestová 7.B - 7. miesto

  Ema Mikolášová 7.B - 8. miesto

  v kategórii C

  Alžbeta Lokajová, 8.B - 7. miesto

  Sofia Pavlusová, 8.A - 10. miesto

  Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme.

 • Projekty z prvouky – 2.A, 2.C trieda

  Žiaci z 2.C a 2.A triedy vypracovali veľmi poučné a zaujímavé projekty o rastlinách v rôznom životnom prostredí, ako napr. pri vode, na lúkach a poliach alebo na skalách. Všetky projekty sú vystavené na triednej nástenke. Všetci žiaci boli za svoju prácu odmenení veľkou jednotkou. Skvelá práca, chválime!

 • Prívesky na kľúče - žiaci ŠKD

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria