Prihláška na štúdium na našej škole

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku presne podľa rodného listu dieťaťa ( aj s diakritikou, bez zdrobnenín) a platného občianskeho preukazu zákonného zástupcu ( adresa trvalého pobytu). 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Prihlášku si prosím  pozorne skontrolujte a odošlite stlačením tlačidla OK.

 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria