Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

školský digitálny koordinátor

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2023
Požiadavky:Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch. Požadovaná prax v kategórii učiteľ najmenej tri roky.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópia dokladu o vzdelaní
• podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je možné zaslať:
• poštou na adresu školy
• e-mailom na adresu: riaditel@zslednickerovne.sk
 

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria