• Všetkovedko

     • Žiaci 1.-4. ročníka školy sa dňa 28.11.2023 zapojili do celoslovenskej súťaže pod názvom "Všetkovedko". Súťažiaci si overovali svoje vedomosti v riešení zaujímavých úloh z matematiky, vlastivedy, prírodovedy, slovenčiny, angličtiny, ale aj iných oblastí spoločenského života.

     • Náboj Junior

     • Dve družstvá žiakov 9. ročníka školy sa dňa 24.11.2023 zúčastnili v Púchove matematicko-fyzikálnej súťaže pod názvom Náboj Junior. Tím žiakov v zložení: J. Ďurčík, A. Pavlík, A. Stachová, M. Kurucová ( 9.A) vyriešil spolu 22 úloh a v súťaži sa umiestnil na peknom 3. mieste. Náš druhý tím v zložení A. Lokajová, T. Mičko (9.B), M. Brezáni, Š. Körmendy (9.A) vyriešil celkovo 12 úloh. Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu školy.

     • Vybíjaná žiačok – predkolo

     • Žiačky 7. a 8. ročníka reprezentovali našu školu dňa 23.11.2023 v Púchove v predkole športovej súťaže vo vybíjanej. Po vzájomných zápasoch postúpilo naše družstvo žiačok  do vyššieho kola súťaže. Dievčatám gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Olympiáda zo SJL - okresné kolo

     • Dňa 15.11.2023 sme sa zapojili do okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Reprezentantka našej školy A. Stachová 9.A si v silnej konkurencii vybojovala pekné 1. miesto. Srdečne žiačke blahoželáme k dosiahnutému úspechu v súťaži a postupu do krajského kola.

     • Deň Guinessových rekordov - 4.C trieda

     • V pondelok, 13.11.2023, sme si v 4.C triede pripomenuli Deň Guinessových svetových rekordov. Spoločne sme vyhľadávali v knihe rekordov zaujímavé a aj nezvyčajné svetové rekordy. Potom si žiaci aj v triede vyskúšali vytvoriť svoje vlastné rekordy, napr. zbierali rozsypané magnety veľkým magnetom a rekord sme namerali za 2,07 sekundy. Alebo stáli na jednej nohe a na jednom prste držali ceruzku - rekordmani triedy vydržali až 5 minút bez spadnutia. Počítali si, koľkokrát dokážu povedať slovo "škola" na 1 nádych a rekord v triede sme napočítali až 34-krát. Žiaci tak ukázali svoje schopnosti a zručnosti aj vo veľmi netradičných zábavných úlohách.

     • Stolný tenis žiakov – okresné kolo

     • Družstvo žiakov školy v zložení: J. Ďurčík 9.A, M. Székely 8.B, D. Trenčan 9.B, T. Hanták 8.B sa zapojilo dňa 10.11.20223 do okresného kola súťaže v stolnom tenise žiakov. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 2. mieste.

     • Deň vedy a techniky - FPT Púchov

     • Žiaci 9. ročníka navštevujúci chemický krúžok dňa 07.11.2023 zavítali v rámci Dňa otvorených dverí a Dňa vedy a techniky na Fakultu priemyselných technológií v Púchove. Pracovníci fakulty pre nich pripravili  rozličné chemické pokusy, pri ktorých žiaci aj pomáhali. Deviataci si vypočuli aj zaujímavé prednášky, zaujala ich najmä tá o mikrosvete. V ateliéri fakulty si tiež vyskúšali  kresbu uhlíkom.

     • Pozdravy pre starých rodičov - 1.A trieda

     • Pamätáte si ako ste sa učili v prvej triede písať prvé písmená? Krasopisne , správne a bez chýb? Tak sa pozrite, ako sa nám to v 1.A triede podarilo. Vytvorili sme pozdrav pre babku a dedka.

     • Stolný tenis žiačok – okresné kolo

     • Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok sa dňa 03.11.2023 zúčastnilo družstvo žiačok školy v zložení: V. Branišová 9.B, A. Lokajová 9.B, A. Stachová 9.A, S. Motolová 9.A. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 3. miesto.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje