• Vyhlásenie o prístupnosti

    •  

     Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne  má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

     Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.zsledrovne.sk a www.zsledrovne.edupage.org

     Stav súladu

     Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

     Neprístupný obsah

     Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

     Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

     Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky a CSS. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]

     Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

     Informácia o dokumente na stiahnutie sa poskytuje iba využitím grafiky (§ 18 Všeobecné použitie formátov)

     Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

     Toto vyhlásenie bolo vypracované 30.04.2020

     Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

     Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 30.04.2020

     Spätná väzba a kontaktné informácie

     V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@zsledrovne.sk. Správcom webového sídla je Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne.

     Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby: zodpovednaosoba@somi.sk.

     Vynucovacie konanie

     V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje