• Nadpis

    • Riaditeľka školyPhDr. Ľuba Potočná

     Zástupca riaditeľa pre I. stupeň: Mgr. Alena Kanderková

     Zástupca riaditeľa pre II. stupeň: Mgr. Eleonóra Bezáková

      

     Triedni  učitelia:

     • 1.A   Mgr. Kvasnicová Alena
     • 1.B   Mgr. Pavlovičová Lucia
     • 1.C   Mgr.Gašparíková Stanislava
     • 2.A   Mgr. Dubová Miroslava
     • 2.B   Mgr. Valíčková Mária
     • 2.C   Mgr. Juríčková Marcela
     • 3.A   Mgr. Staňová Barbora
     • 3.B   Mgr. Chaloupková Marica
     • 3.C   Mgr. Katrincová Katarína
     • 4.A   Mgr. Viselková Eva
     • 4.B   Mgr. Moravčíková Miriam
     • 4.C   Mgr. Babišová Kristína

      

     • 5.A   Mgr. Kováčová Martina
     • 5.B   Mgr. Herchlová Lenka
     • 6.A   Mgr. Brozáková Andrea
     • 6.B   Mgr.Mináriková Tatiana
     • 7.A   Ing. Backová Mária
     • 7.B   Ing. Turiaková Antónia
     • 8.A   PaedDr. Mádrová Adriana
     • 8.B   Mgr. Paganíková Michaela
     • 9.A   Mgr. Dobrodenková Zuzana
     • 9.B   Ing. Kubáňová Beata

      

     Netriedni učitelia

     • Mgr. Maleková Gabriela - školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca
     • Mgr. Makynová Dominika - školský psychológ
     • Mgr. Pazdernatá Petra - vychovávateľka
     • Mgr. Hoštáková Oľga - vychovávateľka
     • Bc. Fandrová Andrea - vychovávateľka
     • Bartošová Katarína - vychovávateľka
     • Mgr. Polakovičová Alena - vychovávateľka
     • Jurgová Zdenka - asistent učiteľa
     • Mašlaňová Simoneta- asistent učiteľa
     • Barková Katarína - asistent učiteľa
     • Drestová Mária - asistent učiteľa
     • Ing. Silvia Červená - asistent učiteľa
     • Mgr. Janás Miroslav
     • Mgr. Cina Dušan
     • Mgr. Loduhová Mária
     • Mgr. Benčová Dagmar
     • Ing. Bortel Vladislav
     • RNDr. Behrová Mária

      

     Nepedagogickí zamestnanci

     • Ing. Javorková Viera - ekonómka
     • Ing. Mikulová Gabriela - sekretariát, RIS, web
     • Ing. Čížová Eva - mzdová účtovníčka
     • Kyzek Albert - školník-údržbár
     • Danihelová Anna - upratovačka
     • Chudá Zdenka - školníčka -upratovačka
     • Burmeková Eva - upratovačka
     • Kováčová Emília - upratovačka
     • Vlasatá Mária - upratovačka
     • Mgr. Benč Marián - správca telocvične, ihriska
     • Hanták Ferdinand - kurič
     • Zrneková Helena - vrátnik - informátor
     • Krpelanová Anna - vedúca ŠJ
     • Gážiková Anna -  kuchárka
     • Slováková Dana - kuchárka
     • Bagínová Natália - kuchárka                         
     • Kamenická Zuzana - pomocná sila v kuchyni
     • Hríbiková Katarína - pomocná sila v kuchyni

      

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje