Projekty

 

Národný projekt – Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Cieľ projektu: Podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os:  Vzdelávanie

Miesto realizácie projektu:  ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Trvanie realizácie projektu: 09/2020 – 08 /2022

 

Rozvojový projekt – „Čítame radi“

Cieľ projektu: Podpora čitateľskej gramotnosti v rámci projektu nákupom detských, mládežníckych kníh a audiokníh, prípadne odborných kníh pre pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Výška finančných prostriedkov: 800,00 Eur

Použitie finančných prostriedkov: nákup kníh, audiokníh

Miesto realizácie projektu:  ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne

Trvanie realizácie projektu: 01/2021 – 04 /2021

 

PROJEKTY ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera
  Schreiberova 372/6
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria