• ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

    • Mgr. Dominika Makynová

      

     Kontaktné údaje:      makynova.dominika@zslednickerovne.sk

     Kde ma nájdete?       Budova B, 2. poschodie, č. dverí 16 

     Konzultačné hodiny: Pondelok  13:00 – 15:00 hod.

                                          Štvrtok       8:30 – 14:00 hod.

                                          (prípadne individuálne po vzájomnej dohode)

      

     Kto je to školský psychológ?

     Je to odborný (nie pedagogický) zamestnanec školy. Je podporovateľ duševného zdravia v školách, spolupracovník na inkluzívnom vzdelávaní, mediátor, diagnostik, konzultant, poradca, kariérový poradca, realizátor prevencie a intervencie, ale najmä človek plný empatie a s otvoreným srdcom načúvať každému, kto ho vyhľadá. Je veľmi rád, keď za ním príde hocikto, kto sa potrebuje s niečím zveriť.

      

     Čo robí školský psychológ v škole?

     Je toho naozaj veľa. Okrem hlavných činností ako diagnostika, konzultácia/poradenstvo, prevencia, intervencia či psychoterapia, pomáha v škole všetkým, ktorí ho o to požiadajú a je to v jeho kompetenciách. Stará sa, aby bolo v škole harmonické prostredie pre rozvoj osobností žiakov, učiteľov a iných odborných zamestnancov. Čiže rieši akútne aj dlhodobé problémy, poskytuje konzultácie alebo poradenstvo žiakom, učiteľom, rodičom na riešenie ich problémov, poskytuje relaxačné techniky na zvládanie stresu, robí prednášky na vybrané psychologické témy a mnoho ďalších aktivít J

      

     Poradenstvo pre žiakov

     Som tu pre teba, keď:

     • prežívaš ťažké obdobie,
     • máš pocit, že sa ti nič nedarí,
     • ťa niečo trápi a chceš sa o tom porozprávať,
     • máš pocit, že nie si dosť dobrý/á,
     • si nezapadol (nezapadla) do kolektívu v škole,
     • máš pocit, že nevychádzaš s učiteľmi,
     • ti niekto ubližuje, obťažuje ťa,
     • ťa trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi,
     • cítiš nadmerný stres a trému,
     • si obeťou šikany alebo kyberšikany,
     • máš AKÝKOĽVEK problém a nevieš, na koho sa obrátiť.

      

     Poradenstvo pre rodičov

     Som tu pre Vás:

     • ak má vaše dieťa rôzne problémy s učením alebo mu chýba motivácia k učeniu, dlhodobé neprospievanie a preťaženosť,
     • ak má vaše dieťa problémy so správaním – nepozorné, neobsedí, máte výchovné problémy s drzosťou, agresiou, konkfliktným správaním, outsiderstvom a asociálnym správaním,
     • ak má vaše dieťa problém so vzťahmi v triede,
     • ak má vaše dieťa problém so stresom a trémou,
     • ak má vaše dieťa problém so šikanou a kyberšikanou,
     • ak máte problém v komunikácii s dieťaťom,
     • ak si nerozumiete s vašim dieťaťom, prípadne váš vzťah sa začal zhoršovať,
     • ak má vaše dieťa problém s prijímaním potravy, anorexiou a bulímiou,
     • ak má vaše dieťa akýkoľvek problém a neviete, na akého odborníka zo psychologického poradenstva sa obrátiť
     • ak potrebujete vypočuť,
     • a mnoho ďalších príkladov.

      

      

     Užitočné webové stránky nielen pre deti a rodičov:

      

     OZ Zippy (Zippyho kamaráti):                   http://www.zippy.sk/

     IPčko (Poradňa pre mladých):                    https://ipcko.sk/

     Liga za duševné zdravie:                              http://www.dusevnezdravie.sk/

     Drogový informačný portál:                        http://www.infodrogy.sk/

     Prevencia šikanovania:                                 http://www.prevenciasikanovania.sk/

     Linka detskej istoty:                                     http://www.unicef.sk/sk/ldi/telefonicka-ldi/

     Pomoc obetiam násilia:                                http://www.pomocobetiam.sk/

                                         

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje