• Zeleň v našom okolí - aktivity Zelenej školy

     • V našej škole to žije na zeleno. Veď právom patríme k školám, ktoré vlastnia medzinárodný certifikát Zelenej školy. Žiaci 3. ročníkov sa tiež veľmi radi zapájajú do rôznych aktivít Zelenej školy. Tentokrát sme využili spoluprácu s Obecným úradom v Lednických Rovniach a s Mgr. Kucejovou sme sa 26.04.2022 vybrali do miestneho historického parku. Tu sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o stromoch, kríkoch a rastlinách. Spoznali sme kanadské topole, šesťramennú chránenú lipu, aleje gaštanov, zaujali nás porasty borovíc, platany, japonské javory ako aj skalníky, brečtany, zemozelene...Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

     • Týždeň módy v ŠKD

     • V školskom klube detí sme mali týždeň módy. Žiaci sa počas tohto týždňa stali módnymi návrhári - šaty najskôr navrhli na papier a potom svoje návrhy realizovali. Vytvorili taktiež aj doplnky - náramky, náušnice, náhrdelníky, kabelky zo zostatkového a odpadového materiálu. Pracovali v skupinkách a išlo im to skvele. V závere týždňa sme si spravili módnu prehliadku, na ktorej nám modelky predviedli svoje modely. 

     • Slávik Slovenska

     • Dňa 28.04.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2022. Tento rok do školského kola postúpilo 14 žiakov.

      Víťazi jednotlivých kategórií:

      I. kategória: 1.miesto: Dominik Rác 2.B, 2. miesto Mia Chupáčová 1.B, 3. miesto: Andrej Pecho 3.A

      II. kategória: 1.miesto: Ella Mičková 4.B, 2. miesto: Silvia Rácová 4.B, 3.miesto: Laura Palkovičová 4.A, Tamara Papučová 6.A

      Do okresného kola súťaže v speve ľudových piesní v Púchove postúpili D. Rác a E. Mičková. Všetkým súťažiacim a hlavne víťazom blahoželáme!

     • Futbal žiakov a žiačok

     • Okresného kola športovej súťaže vo futbale sa dňa 28.04.2022 zúčastnili mladšie žiačky a mladší žiaci školy. Družstvo dievčat sa v súťaži umiestnilo na 2. mieste, družstvo chlapcov sa umiestnilo na 4. mieste.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa v našej škole uskutočnil v dňoch 25.- 26.04.2022. Zúčastnili sa ho budúci prváčikovia, ktorí nám predviedli všetko, čo sa v materskej škole naučili, dozvedeli sme sa ako veľmi sa už tešia do prvej triedy. V septembri tak privítame medzi nami 54 nových žiakov našej školy.

     • Prednáška o ochrane životného prostredia

     • V utorok 26.04.2022 žiaci školy absolvovali v rámci aktivít Zelenej školy odbornú prednášku o ochrane životného prostredia, o historickom parku v Lednických Rovniach a o stromoch, ktoré sa v parku nachádzajú.  Mgr. Kucejová upútala žiakov svojimi zaujímavými prednáškami nielen o vzácnych stromoch v parku, ale i o histórii samotného parku v našej obci. 

     • Deň Zeme - 2.B trieda

     • Pri príležitosti Dňa Zeme si žiaci 2.B spestrili vyučovanie rôznymi aktivitami. Na hodine výtvarnej výchovy využili svoju fantáziu, vedomosti a vytvorili pekne obrázky. 

     • Deň s Andersenom

     • Dňa 20.04.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň s Andersenom. V tento deň si starší žiaci vyskúšali prácu s mladšími spolužiakmi realizáciou rôznych aktivít, ako napríklad čítanie kníh, tvorenie viet pomocou slov na kamienkoch, hádanky, tvorba komixov podľa prečítanej knihy. Žiaci 1. stupňa  si vyskúšali a naučili sa niečo nové a tešia sa na ďalšie stretnutie s knihami a staršími spolužiakmi.

     • Florbal žiačok

     • Dňa 22.04.2022 sa družstvo žiačok školy zúčastnilo okresného kola športovej súťaže vo florbale. Naše dievčatá si v tejto súťaži vybojovali 2. miesto.

     • Hvezdáreň Žiar nad Hronom - 6.A, 6.B trieda

     • V rámci vyučovania predmetu geografia sa aj žiaci 6. ročníka školy zúčastnili dňa 20.04.2022 exkurzie v Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Šiestaci sa tu pútavou formou dozvedeli veľa zaujímavých informácií o našej Zemi, planétach, vesmíre i astronómii.

     • Veľkonočný stolnotenisový turnaj

     • Dňa 13.04.2022 sa v našej škole uskutočnil Veľkonočný stolnotenisový turnaj o majstra, majsterku školy v stolnom tenise na rok 2022. Majstrom školy sa stal Adam Uhlík 9.B, majsterkou školy sa stala Tamara Geregová 8.B.

      Umiestnenie žiakov v súťaži:

      1. miesto - A. Uhlík 9.B

      2. miesto - J. Ďurčík 7.A

      3. miesto - M. Taraba 8.B

      4. miesto - R. Hrutka 9.B

       

      Umiestnenie žiačok v súťaži:

      1. miesto - T. Geregová 8.B

      2. miesto - A. Lokajová 7.B

      3. miesto - A. Stachová 7.A

       

       

     • Kraslice - 2.C trieda

     • Žiaci z 2.C triedy sa pripravili na Veľkú noc a na hodinách výtvarnej výchovy si vyzdobili kraslice a vyrobili veľkonočný pozdrav.

     • Vybíjaná žiačok - okresné kolo

     • Dňa 13.04.2022 sa družstvo dievčat školy zapojilo do okresného kola súťaže vo vybíjanej žiačok. Naše reprezentantky sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

     • Veľkonočné tvorenie - krúžok Šikovníček

     • Žiaci si na krúžku Šikovníček vytvorili krásne veľkonočné dekorácie. Vyskúšali si pritom prácu s rôznymi materiálmi ako napríklad kartón, papierové tanieriky, špajdle alebo plastelína.

     • Florbal žiakov

     • Dňa 12.04.2022 si družstvo žiakov školy vybojovalo 2. miesto v predkole športovej súťaže vo florbale.

     • Vítanie jari, Veľká noc - 2.A trieda

     • Prichádzajúce jarné obdobie a Veľkú noc vítajú už aj žiaci 2.A triedy, na hodinách výtvarnej výchovy zhotovili krásny veľkonočný venček, jarné kvietky a vtáčikov ...

     • Ochutnávka nátierok - žiaci ŠKD

     • Žiaci v jednotlivých oddeleniach školského klubu detí si pripravili niekoľko druhov nátierok, ktoré potom spoločne aj  ochutnávali. Žiaci si mohli vybrať: vajíčkovú, rybaciu, šunkovú a mrkvovú nátierku. Všetkým veľmi chutilo. 

     • Geometrické útvary, veľkonočné kuriatka - 1.B trieda

     • Žiaci z 1.B triedy sa učili na matematike spoznávať priestorové geometrické útvary. Vyskúšali si ich vymodelovať z plastelíny. Hravo sa naučili guľu, valec, kocku.

      V rámci vyučovania výtvarnej výchovy  si prváčikovia radosť z nadchádzajúcej  Veľkej noci umocnili prípravou veľkonočných kuriatok.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje