• Dejepisná olympiáda – školské kolo

     • Dňa 28.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej olympiády. Žiaci, ktorí dosiahnu v tomto kole najlepšie výsledky nás budú reprezentovať v okresnom kole súťaže.

     • Stolný tenis žiačok – regionálne kolo

     • Družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B sa dňa 25.11.2022 zúčastnilo regionálneho kola súťaže v stolnom tenise žiačok, ktoré sa konalo  v Považskej Bystrici. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postúpili tak do krajského kola.

     • PROJEKT – Moja trieda 7. A

     • Žiaci 7. A triedy si v rámci Občianskej náuky vypracovali projekt, kde sa snažili kresbou, maľbou, prípadne kolážou vyjadriť najcharakteristickejšie črty svojich spolužiakov. Musíme uznať, že niektorí naozaj vystihli tú hlavnú charakteristickú črtu, či výraz tváre svojho spolužiaka. Za tento projekt boli žiaci odmenení jednotkou.

     • Stolný tenis žiačok – okresné kolo

     • Okresného kola súťaže v stolnom tenise žiačok sa dňa 16.11.2022 zúčastnilo aj družstvo žiačok školy v zložení: L. Palkovičová 5.A, A. Lokajová 8.B, S. Vetková 9.B, T. Geregová 9.B. Naše dievčatá si v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

     • Výroba šarkanov - krúžok Z každého rožka troška

     • Žiaci z krúžku usilovne pracovali na konštrukcii šarkanov. Potom si ich podľa vlastných predstáv ozdobili a s pomocou pani učiteľky pripevnili na špagátik. Komu bude lietať šarkan skutočne vysoko? Dozvieme sa nabudúce. 

     • Stolný tenis žiakov – okresné kolo

     • Družstvo žiakov školy v zložení: M. Duchoň 9.B, M. Székely 7.B, A. Chudada 8.B, T. Hanták 7.B sa zapojilo dňa 15.11.2022 do okresného kola súťaže v stolnom tenise žiakov. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

     • Na bicykli do sveta – žiaci 9. ročníka

     • Dňa 14.11.2022 sa naši deviataci zúčastnili prednášky spojenej s besedou s bývalým žiakom školy p. Martinom Juríčkom o jeho absolvovanej cyklotúre. Zo Slovenska cez Česko, Poľsko až do prístavného mesta Gdaňsk prešiel na bicykli 1 000 km. Martin pútavým spôsobom opísal žiakom z absolvovanej cesty nielen svoje zážitky, postrehy, dojmy, ale podal im aj nové informácie z oblasti dejepisu, geografie, náboženstva.

     • Deň Guinessových rekordov - 3.C trieda

     • Dňa 14.11. mali žiaci v 3.C Deň Guinessových rekordov. Najskôr si prezreli zopár zaujímavých svetových rekordov zapísaných v Guinessovej knihe rekordov. Potom sa pokúsili vytvoriť si vlastné rekordy aj v triede. Ich prvou úlohou bolo udržať ceruzku položenú na jednom prste - rekord sa podaril za 3 minúty a 42 sekúnd. Ďalší rekord bolo prečítať čo najviac slov za 30 sekúnd. Zábavný rekord bol so zaviazanými očami nájsť špajdle a dať ich poslepiačky do papierového pohárika. Rekord bol 11 špajdlí za 30 sekúnd. Skúšali aj to, za aký čas dokážu zaviazať šnúrky na topánke, čo sa im podarilo za 5,21 sekúnd. V ďalšom rekorde žiaci mali urobiť hlboký nádych a na jeden výdych hovoriť "á" - rekordman vydržal až 25,96 sekúnd. Deň s rekordami sa žiakom veľmi páčil, pretože zažili veľa zábavy, vyskúšali si netradičné súťaže a upevnili si vzájomné vzťahy v triede.

     • „Sám doma“– beseda žiakov 2. ročníka

     • V pondelok 14.11.2022 sa  žiaci 2. ročníka zúčastnili  besedy s pani policajtkou na tému „Sám doma“. Žiaci sa dozvedeli rôzne zaujímavé a dôležité informácie. Tiež si vyskúšali ako sa postupuje pri odbere odtlačkov prstov a aké je to mať nasadené ozajstné policajné putá. 

     • Bábkové divadlo Žilina – žiaci 2. ročníka

     • Žiaci 2. ročníka školy spolu s pani učiteľkami navštívili v piatok 11.11.2022 BÁBKOVÉ DIVADLO v ŽILINE, kde si pozreli predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov. Naši druháci sa zoznámili aj s mestom Žilina prechádzkou po námestí historického centra. Prežili nezabudnuteľný deň a bolo im super! 

     • Beseda so spisovateľkou - 3.C, 4.A, 4.B trieda

     • Aj my, žiaci 3.C, 4.A a 4.B,  sme v piatok 11.11.2022 čakali Martina na bielom koni. Síce ešte neprišiel, ale pricestovala k nám skvelá pani spisovateľka Lucia Senajová Dobrodenková, ktorá je rodáčka z blízkeho okolia z Dulova. Interaktívna beseda sa konala vďaka pani knihovníčke v obecnej knižnici v Led. Rovniach. Pani spisovateľka nám prečítala a porozprávala príbeh O Rudkovi so šmatlavým  jazýčkom. Je to príbeh o túžbe komunikovať. Hlavný hrdina knižky sa narodil predčasne a jeho príbeh otvára deťom aj túto tému. Rudko je iný ako jeho rovesníci, nerozpráva. Napriek svojmu hendikepu túži po kamarátstve a má celkom obyčajnú, a predsa neobyčajnú záľubu, ktorá mu pomôže ukázať, že každé dieťa je výnimočné. Spolu sme viedli rozhovor - o inakosti, o jednoduchej radosti, o dôležitosti kamarátstva, o empatii, o knihách a čítaní, o túžbe po prijatí, sami sme si vyskúšali aké to je, keď nemám zdravú ruku, nohu, zmysly, snažili sme sa vcítiť do myslenia ľudí, ktorí sú proste „iní“ ...odchádzali sme nadšení, ale aj obohatení o nové skúsenosti či vedomosti.

     • Vesmír - 4.A trieda

     • Potrebujeme pre život Slnko? Existuje vo vesmíre život? Ako ďaleko je od Zeme Slnko? Dokážeme vypestovať na Mesiaci kvety?  Prečo majú kozmonauti oblečený skafander?  Patrí aj Zem do galaxie? Ktorí kozmonauti bolo prví vo vesmíre? Tak na podobné otázky sme hľadali spoločne odpovede so žiakmi v 4.A triede v rámci  vyučovania tematického celku Vesmír . Na hodinách prírodovedy získali žiaci základné vedomosti o vesmíre, kde si vytvárali i vlastné predstavy o vesmíre ako takom, slnečnej sústave, planétach a našej Zemi. Tému Vesmír  spracovali vo svojich projektoch, do ktorých zakomponovali nielen vedomosti o danej téme, ale i výtvarné umenie, a poniektorí spoločne s rodičmi vytvorili fantastické makety slnečnej sústavy.

     • Florbal žiačok - okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže vo florbale žiačok sa konalo dňa 11.11.2022. Družstvo dievčat reprezentujúce našu školu sa v súťaži  umiestnilo na 3. mieste.

     • Kultúrne vystúpenie žiakov

     • V utorok 08.11.2022 22 žiakov z našej školy spolu s deťmi z MŠ spríjemnilo popoludnie dôchodcom z našej obce.  Zaspievali, zatancovali, zarecitovali aj zahrali na hudobných nástrojoch a vyčarili tak úsmev na tvárach našich babičiek a dedkov. 

     • Slnečná sústava - 4.B trieda

     • Učenie nemusí byť vždy len nuda a keď žiaci v sebe nájdu, čo ich baví, dospeje to niekedy až do takýchto skvelých výtvorov a výroby učebnej pomôcky. Šikovná štvrtáčka venovala niekoľko dní výrobe slnečnej sústavy, ktorej prezentáciu spolužiaci ocenili obrovským potleskom.

     • Dni vedy a techniky - 9. ročník

     • Žiaci 9. ročníka navštevujúci chemický krúžok dňa 07.11.2022 navštívili v rámci Dní vedy a techniky Fakultu priemyselných technológií v Púchove. Žiaci tu videli rozličné efektné pokusy, vypočuli si zaujímavé prednášky o plastoch, o spôsoboch recyklácie plastov, o slovenských jaskyniach.

     • Medzinárodný deň školských knižníc

     • Dňa 24. októbra 2022 sme v škole, tak ako každý rok, oslávili Medzinárodný deň školských knižníc.Pripravili sme rozhlasovú reláciu a výstavku, prostredníctvom ktorej sme chceli priblížiť knižnicu všetkým (najmä prváčikom a tým, ktorí pokladajú knižnicu za istý druh stredovekej mučiarne) a prezentovať, čo všetko môžu v knižnici nájsť. Mladší žiaci prichádzali počas dňa do knižnice, spolu čítali, kreslili rozprávkové postavičky, vymýšľali pokračovanie k príbehom, tvorili a recitovali básničky, vyrábali maňušky, súťažili a pod. Niektoré z tried, ktoré  sa do knižnice nedostali, navštívili s pripravenými aktivitami starší žiaci.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje