• Súťaž o najlepšieho chemika školy

     • Súťaž o najlepšieho chemika - analytika školy sa uskutočnila dňa 24.05.2023. Najlepším chemikom sa stala Tatiana Vicenová z 9.B triedy, 2. miesto obsadila Emma Mierná  9.A, 3. miesto získala Nina Florišová 9.B s asistentom Erikom Šutriepkom 9.B, na 4. mieste sa umiestnil Boris Belej 9.A, na 5. mieste Vanessa Dubová 9.B, ktorým asistovala Sofia Mikulčíková 9.B.

     • Čitateľský maratón

     • Počas vyučovania dňa 22.05.2023 sa 179 žiakov z našej školy zúčastnilo v knižnici na čitateľskom maratóne s názvom „Čítajme si ... 2023“.  Spolu s ďalšími žiakmi z mnohých škôl na Slovensku sme sa pokúsili prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov v počte čítajúcich detí. 

     • Výchovný koncert

     • Dňa 23.05.2023 sa uskutočnil výchovný koncert ZUŠ Púchov pre žiakov 1.-2. roč. našej školy. V kráľovstve Muzické Rovne ochorel kráľ Muzikus a ľudia zosmutneli. Víla Notička ich prišla zachrániť. Pomocou rôznych hudobných pesničiek, úloh a hádaniek  kráľovstvo spolu s deťmi zachránili.

     • Stolnotenisový krúžok

     • Dňa 19. 5. 2023 sa konal turnaj žiakov 2. a 3. ročníka, ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok. Všetci žiaci boli plní odhodlania zvíťaziť. Za dievčatá sa to podarilo Amande Dvorskej z 2.B triedy a z chlapcov bol najlepší Michal Janovec z 2.B triedy. Srdečne blahoželáme!

     • Streetbasketbal – regionálne kolo

     • Regionálneho kola športovej súťaže v streetbasketbale žiačok základných škôl sa zúčastnilo dňa 19.05.2023 v Považskej Bystrici aj družstvo dievčat školy. Naše reprezentantky si v súťaži vybojovali 3. miesto.

     • Škola v prírode - 4.A,B trieda

     • V dňoch 15.-19.05.2023 žiaci štvrtého ročníka absolvovali vyučovania v škole v prírode v Penzióne Horec Králiky v prekrásnom prostredí Kremnických vrchov.

     • Kútik živej prírody - 3.B trieda

     • Žiaci 3.B triedy si v rámci vyučovania prírodovedy vytvorili v triede kútik živej prírody. Zasadili rôzne semienka rastliniek, o ktoré sa budú spoločne aj starať a sledovať ich rast.

     • Minizahradky - 4.B trieda

     • Žiaci 4.B triedy si v rámci hodín pracovného vyučovania vytvorili minizahradky, do ktorých zasadili rozličné semienka rastliniek, ktoré budú spoločne pozorovať a starať sa o ne.

     • Rastlinky – 1.B trieda

     • Takto šikovne si žiaci 1.B triedy dokázali vypestovať svoje vlastné rastlinky. So sadením žiakom pomáhali naše šikovné piatačky, avšak o rastlinky sa starali prváci už sami.

     • Deň matiek

     • Nedeľné popoludnie dňa 14.05.2023 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Dome kultúry v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobný nástroj, videli tanec, gymnastické prvky...

     • Ochrana života a zdravia

     • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci prvého a druhého stupňa v dňoch 11.-12.05.2023 teoretickú a následne aj praktickú časť v prírode. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili taktiež prakticky, pričom si spolu navzájom i zasúťažili. Absolvovali obväzovanie zranených častí tela, prenos zraneného, orientáciu v teréne, hod granátom na cieľ... Samozrejme nechýbali ani rozličné športové hry a opekačka.

     • Atletika ZŠ – okresné kolo

     • Dňa 12.05.2023 sme sa zapojili do okresného kola športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl. Žiaci školy súťažili v rôznych atletických disciplínach.

       

     • Prvouka – 2.A trieda

     • Vyučovacie hodiny prvouky v 2. A triede na tému voda a pôda boli veľmi zaujímavé. Žiaci niekoľko dní pozorovali zloženie a úrodnosť rôznych druhov pôdy, rozpustnosť látok vo vode a taktiež si presadili svoju úrodu do minizáhradky v areáli školy.

       

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje