• Ochrana života a zdravia

     • V rámci ochrany života a zdravia absolvovali žiaci školy v dňoch 09.-10.05.2024 teoretickú a následne aj praktickú časť. Žiaci si získané teoretické vedomosti overili v prírode aj prakticky, pričom si spolu navzájom i zasúťažili. Absolvovali obväzovanie rôznych zranených častí tela, prenos zraneného, orientáciu v teréne, štafetový beh, hod granátom na cieľ a množstvo iných zaujímavých aktivít. Samozrejme nechýbali ani rozličné športové hry.

     • Úspech našej žiačky

     • V dňoch 03.-05.05.2024 sa v Púchove uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom športe. Žiačka 4.B triedy Lenka Müllerová sa v kategórii NELLY umiestnila na 1. mieste. Blahoželáme.

     • Beh oslobodenia obce Lednické Rovne

     • Každoročne konaný Beh oslobodenia obce Lednické Rovne sa uskutočnil v utorok 30.04.2024 v športovom areáli našej základnej školy. Zúčastnili sa ho bežci z okolitých základných, stredných škôl, muži, ženy i veteráni. Spolu súťažilo 320 pretekárov v trinástich kategóriách. Najlepším bežcom odovzdal starosta obce Mgr. Marian Horečný a riaditeľka školy PhDr. Ľuba Potočná víťazné poháre a diplomy, ktoré im budú „Beh“ pripomínať.

     • Škola v prírode – 4. ročník

     • V termíne 15.- 19.04.2024 sa zúčastnilo 44 žiakov 4. ročníka Školy v prírode v Hlbokom – Bojniciach. Ubytovaní boli v hoteli s krásnou okolitou prírodou a veľkým športovým areálom. V okolí ubytovania si štvrtáci prezreli atraktívne domčeky na stromoch, ktoré ich veľmi zaujali. Neoddeliteľnou súčasťou pobytu bola turistická prechádzka a návšteva ZOO Bojnice, kde spoznávali rôzne druhy zvierat.

      V popoludňajších hodinách mali žiaci zabezpečený animačný program, kde sa naučili veľa nových zaujímavých hier, súťažili v rôznych netradičných disciplínach, mali tvorivé dielničky, kde si vytvárali taštičky, lampióny a iné. Celý týždeň zakončili spoločnou opekačkou a nočným pochodom s vyrobenými lampiónmi.

      V deň odchodu by nikto nebol povedal, aké nezabudnuteľné chvíle počas týždňa spolu zažijú a budú na ne dlho spomínať.

     • Deň Zeme

     • V pondelok - 22.4. sme si pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 5.A triedy sa v tento deň dozvedeli informácie o planéte Zem. Viedli diskusiu na hodine geografie o zdrojoch energie, znečistení životného prostredia, potravinách a dôležitosti separácie odpadu.

     • „ Spoločne za čistú obec “

     • V rámci Dňa Zeme sa žiaci 1.- 9. ročníka školy zapojili v stredu 27.03.2024 do aktivity  „ Spoločne za čistú obec “. Zúčastnili sa čistenia jednotlivých častí našej obce, čím pomohli  nielen prírode, ale prispeli aj k zlepšeniu životného prostredia a naplneniu aktivít programu Zelenej školy.

     • Minifutbal – okresné kolo

     • Družstvo najmladších žiakov školy sa dňa 19.04.2024 zúčastnilo okresného kola športovej súťaže v minifutbale pod názvom McDonalds cup. Naši reprezentanti si v súťaži vybojovali 1. miesto a postup do vyššieho kola súťaže.

     • Dejepisná olympiáda – krajské kolo

     • Dňa 19.04.2024 sme sa zapojili do krajského kola dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v Trenčíne. Žiak školy, Samuel Jančich 8.B, sa v súťaži umiestnil na 7. mieste a stal sa tak úspešným riešiteľom olympiády.

     • Chemická olympiáda – krajské kolo

     • Dňa 18.04.2024 sa v Novákoch stretli v krajskom kole chemickej olympiády najlepší žiaci z Trenčianskeho kraja. V silnej konkurencii 39 účastníkov súťaže sa tým najlepším chemikom stal a 1. miesto získal žiak 9.B triedy Tadeáš Mičko. Na peknom 12. mieste sa umiestnila aj Alžbeta Lokajová 9.B. Našim šikovným reprezentantom blahoželáme.

     • Zážitkové učenie – 3. ročník

     • Tretiaci dňa 18.04.2024 zažili na prírodovede veľké prekvapenie. Učivo o plazoch bolo zaujímavé, dlhé, okaté, vyplazujúce jazyk a hlavne každý kto chcel, mohol si ho pohladkať. O čom je reč? O Žofke, užovke červenej. Pani učiteľka, milovníčka hadov, žiakom prezradila a ukázala rôzne zaujímavosti zo života hadov.

     • Beseda so včelárom

     • V piatok 12.04.2024 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili besedy so včelárom pánom Mirkom. Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o včelách a včelárstve. Včielky si mohli naživo poobzerať, chytiť a ochutnať aj sladký medík.

     • Matematická olympiáda – krajské kolo

     • Krajské kolo matematickej olympiády sa konalo dňa 26.03.2024 v Trenčianskej Teplej. Zo 40 účastníkov súťaže sa reprezentanti školy umiestnili nasledovne: 13. miesto obsadil J. Ďurčík 9.A a 23. miesto T. Mičko 9.B. Obom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Včely, včielky, včeličky

     • Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže pod názvom „Včely, včielky, včeličky“, v ktorej sa E. Bakošová 3.B umiestnila na 3. mieste a T. Dubová 4.C získala cenu poroty.

     • Slávik Slovenska – školské kolo

     • Dňa 09.04.2024 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. V tomto školskom roku prebieha už 32. ročník a zapojilo sa 22 žiakov z našej školy. Garantom súťaže je operný spevák Peter Dvorský. Slávik Slovenska je súťaž v speve ľudových slovenských piesní. A ako sa našim spevákom darilo?

      1. kategória: /1.-3.roč./

      1. miesto: Krpelanová E. 2.B

      2. miesto: Čerňanová A. 3.B

      3. miesto: Chupáčová M. 3.B

      2. kategória: /4.- 6. roč./

      1. miesto: Pecho A. 5.A

      2. miesto: Rác D. 4.B

      3. miesto: Rácová S. 6.B

      3.kategória: /7.-9. roč./

      2. miesto: Papučová T., Jamborová V. 8.A

      Víťazom gratulujeme a držíme palce v okresnom kole, do ktorého postúpili Andrej Pecho a Ela Krpelanová.

     • Prednáška „ Bobuľové ovocie “ – 6. ročník

     • Dňa 10.04.2024 sa žiaci 6. ročníka a členovia kolégia Zelenej školy zúčastnili v rámci aktivít Zelenej školy zážitkovej prednášky Mgr. Evky Kucejovej o bobuľovom ovocí. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tradičných bobuliach a o ich pestovaní v záhradách. Spoznali aj mnohé netradičné bobule. Všetky mali možnosť žiaci samozrejme aj ochutnať.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje