• Vianočný stolnotenisový turnaj

     • Dňa 18.12.2023 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj žiakov školy s dôchodcami z našej obce. Vzájomné zápasy prebehli v športovom duchu, snažili sa obe družstvá. Zvíťazilo napokon družstvo dôchodcov, najúspešnejším z družstva žiakov školy bol Timotej Hanták 8.B.

     • Návšteva CSS v našej obci

     • Dňa 18.12.2023 žiaci našej školy navštívili obyvateľov Centra sociálnych služieb v Lednických Rovniach, aby ich potešili s pripraveným vianočným programom a medovníčkami, ktoré žiaci sami pre nich upiekli a ozdobili.

     • Rovesnícke vzdelávanie – 3., 4.ročník

     • Dňa 18.12.2023 - 20.12.2023 sa v rámci aktivít Zelenej školy uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie starších žiakov mladším tretiakom a štvrtákom na tému Zdravá desiata. Žiaci sa zamerali na dôležitosť správneho stravovania, najmä raňajok, olovrantu, na potrebu vyváženej stravy v správnom pomere, ako aj  nevyhnutnosť konzumácie množstva ovocia a zeleniny.

     • Prvá pomoc - 2. ročník

     • Žiaci 2. ročníka školy sa dňa 14.12.2023 zúčastnili v rámci vyučovania praktických ukážok záchrany ľudského života, ktorými si utvrdili svoje vedomosti získané z učiva prvouky.

     • Sviatok sv. Lucie

     • V stredu, 13.12.2023, na sviatok svätej Lucie, sme si v škole pripomenuli ľudové tradície. Naše "Lucky" v každej triede a miestnosti našej školy povymetali husacím pierkom zo všetkých kútov zlo a choroby.

     • Florbal – predkolo

     • Družstvo chlapcov školy sa dňa 13.12.2023 zúčastnilo predkola športovej súťaže vo florbale žiakov základných škôl. Naši žiaci sa v súťaži umiestnili na 4. mieste.

     • Pytagoriáda

     • Školské kolo matematickej súťaže "Pytagoriáda" sa uskutočnilo na našej škole v dňoch 12.-13.12.2023. Do súťaže sa zapojili žiaci  3. - 8. ročníka. V súťaži si zmerali svoje sily žiaci, ktorých matematika nielen baví, ale hravo zvládajú aj ťažšie úlohy zamerané na logické myslenie. Úlohy boli rôznorodé a veľmi zaujímavé. Najlepší riešitelia nás budú reprezentovať v okresnom kole tejto súťaže.

     • Pečenie a zdobenie medovníkov

     • V piatok 08.12.2023 žiaci 6.A, 7.A, 9.A tried školy piekli a zdobili vianočné medovníčky, ktoré poputujú klientom Centra sociálnych služieb v Lednických Rovniach, aby im tak spríjemnili toto predvianočné obdobie.

     • Mikuláš v našej škole

     • Počas vyučovania v stredu dňa 06.12.2023 navštívil všetkých žiakov našej základnej školy  Mikuláš so svojimi pomocníkmi - čertami a anjelmi. Spolu s nimi do jednotlivých tried zavítal aj pekný hudobný doprovod. Žiakom zahral na hudobných nástrojoch a zaspieval tradičné vianočné piesne. Mikuláš potom všetkým za pekné privítanie v podobe básničiek, pesničiek a recitácií odovzdal malé mikulášske prekvapenie.

     • Mikulášska vybíjaná

     • Popoludnie dňa 06.12.2023 v našej školskej telocvični patrilo už tradične každoročne konanej "Mikulášskej vybíjanej". Mikulášske čiapky a dobrá nálada boli samozrejme nevyhnutnou podmienkou účasti  žiakov v tejto súťaži. Najlepší hráči, ale aj všetci účastníci súťaže boli odmenení sladkou odmenou.

     • Technická olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 23.11.2023 sa konalo v ZŠ Mládežnícka v Púchove okresné kolo technickej olympiády, na ktorom Marek Brezáni a Adrián Pavlík, žiaci 9.A triedy, získali krásne 3. miesto. Našim chlapcom srdečne blahoželáme.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje