• Letné prianie

     • Pekné, slnečné a pohodové prázdniny!

       

      Krásny prázdninový čas,

      veľa slnka a bezstarostného oddychu,

      načerpanie pozitívnej energie

      i neutíchajúcej túžby po vedomostiach.

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • Dňa 27.06.2024 sme spoločne v amfiteátri DK Lednické Rovne slávnostne ukončili školský rok. Rozlúčili sme sa s našimi deviatakmi, zaželali im veľa úspechov v ich novej škole. Odmenili sme aktívnych žiakov školy, ktorí  nás reprezentovali v rozličných súťažiach a olympiádach, ale aj žiakov, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky.

     • Školský výlet Beckov – 4.A, 4.C

     • Dňa 21.06.2024 triedy 4.A a 4.C navštívili hrad Beckov. Žiaci mali možnosť objavovať informácie o histórii hradu a v rámci programu "Legendami opradený hrad" zistili veľa zaujímavostí o živote v stredoveku. Školský výlet sa všetkým veľmi páčil.

     • Školský výlet Bratislava – 4.B

     • Dňa 25.06.2024 sa uskutočnil školský výlet 4.B triedy do Bratislavy. Žiaci absolvovali plavbu loďou. Prechádzkou starým mestom videli rôzne dominanty hlavného mesta, pamiatky dávnej aj blízkej histórie.

     • Školský výlet Piešťany – 2. ročník

     • Druháci  sa dňa 25.06.2024 zúčastnili koncoročného výletu, cestou do Ekoparku Piešťany sa zastavili v Podolí, kde mohli vidieť viac ako 80 hradov, zámkov, rozhľadní a iných slovenských stavieb na jednom mieste. V Ekoparku Piešťany mohli kŕmiť a obdivovať zvieratká v priamom kontakte s nimi. Výlet zavŕšili na zábavnom ihrisku plnom atrakcií

     • Píšem, píšeš, píšeme...

     • Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne vyhlásila výsledky 22. ročníka literárnej súťaže žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií Trenčianskeho kraja „Píšem, píšeš, píšeme“. Do súťaže sa prihlásila so svojou vlastnou literárnou tvorbou aj žiačka 9. A triedy Annamária Stachová. V III. kategórii najstarších žiakov v próze sa umiestnila na 1. mieste. Víťazke srdečne blahoželáme a želáme veľa inšpirácie v ďalšej tvorbe.

     • Čítame pre radosť - 2. ročník

     • Žiaci druhého ročníka sa zapojili do rozvojového projektu „Čítame pre radosť“, kde hlavným cieľom bolo podporiť a rozvíjať čitateľskú gramotnosť u detí mladšieho  školského veku. Realizovali sa tieto aktivity:

      - učiteľky čítali žiakom príbehy z kníh,

      - žiaci čítali spolu s učiteľkami,

      - vyhlásenie súťaže Najlepší čitateľ,

      - vyhotovenie čitateľského denníka,

      - tvorba obrázkových leporél,

      - bábkové divadielko

      Niektorí žiaci boli natoľko motivovaní, že si napísali vlastnú rozprávku, pričom sa mohli vcítiť do roly spisovateľa.

     • LAND ART - 1.A

     • Počas výtvarnej výchovy žiaci 1.A triedy využili  pekné počasie  a zahrali sa na umelcov. Prváci z prírodných materiálov, ktoré našli v našom  historickom  parku,  vytvárali krásne umelecké diela.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vám oznámiť, že odhlásenie obedov v školskej jedálni v poslednom školskom týždni od 24.06.2024 - 28.06.2024 je možné len do konca tohto týždňa. Odhlásiť stravu je možné na tel. čísle 0910 303 419 alebo cez www.eskoly .sk 

      Po 24.06.2024 už odhlásenie stravy nebude možné a obed si bude potrebné osobne vyzdvihnúť.

      Ďakujem za pochopenie. 

      Vedúca ŠJ

     • Ovocný deň – 1. ročník

     • Dňa 11.06.2024 sme na našej škole mali ochutnávku ovocia a jablkovej šťavy. Žiaci prvých ročníkov ale zistili, že zdravé jedlo nepatrí len do bruška, ale využili sme jablká a hrušky spolu s džúsmi na hravé ovocné počítanie. Ovocie sme použili na ilustráciu základných operácií ako je sčitovanie a odčitovanie do 20.Taktiež sme ich použili na ilustráciu tvarov a objemu pri stavaní hradov, vytvárali sme slovné úlohy, ktoré zahŕňali hrušky. Tieto aktivity pomohli študentom pochopiť základné matematické koncepty prostredníctvom praktických príkladov.

     • Školský výlet Smolenice – 1. ročník

     • Dňa 10.06. 2024 sa 51 žiakov prvých ročníkov zúčastnilo školského výletu do Včelárskej záhrady  v Smoleniciach. Tento výlet bol zameraný na environmentálnu výchovu a praktické poznávanie prírody, konkrétne sveta včiel a ich významu pre ekosystém. Po príchode sme sa privítali s miestnym sprievodcom, ktorý nás rozdelil na dve skupiny. Jednotliví sprievodcovia nás potom previedli po stanovištiach celou náučnou cestou.  Oboznámili nás s rôznymi druhmi včiel, ich životným cyklom a úlohou v prírode. Deti mali možnosť vidieť včelie úle, ochutnať rôzne druhy medu a zúčastniť sa na interaktívnych aktivitách, ako napríklad výroba sviečok z včelieho vosku. Po absolvovaní náučnej cesty si žiaci mohli kúpiť včelie produkty.

     • Rovesnícke vzdelávanie – 3.B

     • Tretiaci si opäť pozvali spolužiakov z 9.B a mohol sa začať deň s literárnou postavou. V skupinách spolu súťažili, čítali, znázorňovali, skladali puzzle,  hľadali aké tie naše literárne postavy sú. Spoločnými činnosťami sme si zopakovali učivo z literatúry. 

     • Školský výlet Beckov – 6. ročník

     • Dňa 31.5. 2024 absolvovali žiaci 6.A a 6.B triedy školský výlet na hrad Beckov a do kina v Púchove. O hrade Beckov sa dozvedeli mnoho zaujímavostí a spolu so sprievodcom preskúmali históriu hradu. V kine Púchov videli poučný príbeh Gump: Sme dvojka.

     • MDD - 4.A, 4.C

     • Žiaci zo 4.A a 4.C triedy oslávili MDD návštevou kina v Dubnici nad Váhom. Videli rozprávku "Ako zachrániť draka," v ktorej odhalili, čo je chamtivosť, ale spoznali aj silu priateľstva, odvahy a spojenectva. Film sa deťom veľmi páčil a na záver dostali sladký darček plný zdravých vecí.

     • Súťaž o najlepšieho chemika školy

     • Súťaž o najlepšieho chemika sa v našej škole uskutočnila dňa 31.05.2024. Najlepším chemikom a teda kráľom chemikov sa stal Tadeáš Mičko z 9.B triedy, 2. miesto obsadila Alžbeta Lokajová  9.B, 3. miesto získal Marek Brezáni 9.A, na 4. mieste sa umiestnil Šimon Körmendy 9.A.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje