• Prvá pomoc – 4.B trieda

     • Dňa 08.02.2024 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili prednášky o poskytovaní prvej pomoci spojenej aj s praktickými ukážkami. Žiaci sa oboznámili so spôsobom poskytovania 1. pomoci pri epilepsii, bezvedomí, dusení sa, náhlej cievnej príhode a iných zdravotných problémoch. Štvrtáci boli vnímaví, pozorne počúvali, aby aj oni boli pripravení správne zareagovať v rôznych život ohrozujúcich situáciách.

     • Súťaž s časopisom Maxík – 4.C trieda

     • Žiaci zo 4.C triedy sa zapojili do súťaže s časopisom Maxík. Tento časopis odoberajú počas celého školského roka a pracujú s ním na hodinách čítania. Redakcia časopisu im za ich správne odpovede zaslala diplomy a drobné ceny, ktoré ich veľmi potešili.

     • Rovesnícke vzdelávanie – 3., 4.ročník

     • V rámci aktivít Zelenej školy uskutočnili starší žiaci kolégia z 2. stupňa školy  rovesnícke vzdelávanie svojim mladším spolužiakom – tretiakom a štvrtákom na tému Plytvanie potravinami. Žiaci sa zamerali na dôležitosť neplytvania potravinami, minimalizáciu tvorby potravinového odpadu, ako aj rôzne alternatívy následnej využiteľnosti potravinového odpadu.

     • Aktivity krúžku karate

     • Dňa 03.02.2024 sa konala súťaž 1. kolo Slovenskej federácie v karate v Pezinku. Zúčastnili sa jej aj  pretekári navštevujúci na škole krúžok karate zo STYLE KARATE  LEDNICKÉ  ROVNE, ktorí dosiahli v súťaži veľmi pekné výsledky.  
      Umiestnenie našich žiakov:
      Adrián Pavlík - 2. miesto, 3. miesto, 
      Nela Rohlíková - 1. miesto, 1. miesto, Sofia Šimonffy - 1. miesto, 2. miesto, Martina Drestová - 1.miesto, 2. miesto, Ľubomír Janovec - 3. miesto, Stanislav Číž - 3. miesto, Laura Liptáková - 3. miesto, Elisabetta Carbone - 1. miesto, Tamarka Prenosilová - 2. miesto,3. miesto, Lea Mičková -1. miesto, 2 x 3. miesto, Michal Janovec - 4. miesto , 5. miesto, Gretka Putalová -2. miesto, 2 x 3. miesto

     • Výstava v galérii RONA – 5.B trieda

     • V pondelok 05.02.2024 sme so žiakmi z 5.B triedy navštívili výstavu "OHŇO-VZDORNÝ" v galérii RONA v areáli kaštieľa. Pán Greguška nám porozprával o histórii i súčasnosti sklárskej výroby, o Schreiberovcoch, trpezlivo odpovedal žiakom na otázky, predstavil nám exponáty aktuálnej výstavy ... Piataci boli spokojní, pýtali sa, páčilo sa im a podľa toho, ako vedeli reagovať na otázky na záver, aj dávali pozor.

     • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

     • Dňa 05.02.2024 sa žiaci našej školy zapojili do okresného kola dejepisnej olympiády, ktorá sa konala v CVČ Včielka v Púchove. Reprezentanti školy získali v súťaži takéto umiestnenie:

      S. Jančich 8.B - 1. miesto a postup do krajského kola

      M. Drestová 8.B - 5. miesto

      A. Lokajová 9.B - 8. miesto

      N. Novosádová 7.B - 12. miesto

     • Lyžiarsky výcvik – 7. ročník

     • V dňoch 29.01.-02.02.2024 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu  na Donovaloch, v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. Zúčastnilo sa ho spolu 39 siedmakov. Žiaci si počas lyžiarskeho kurzu osvojili základy a správnu techniku lyžovania, niektorí si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti a zručnosti, samozrejme strávili aj spoločné  chvíle plné zábavy, príjemných zážitkov a oddychu.

      Medzi najlepších lyžiarov výcviku patrili: Diana Teplanová, Alexandra Jamrichová, Nikola Novosádová, Max Špánik, Tobias Vozárik, Marko Dubianský, Ester Mašlaňová, Kristína Srníčková, Nela Uhlíková, Alex Dubový, Eliška Kozáčková, Adam Gašpárek, Viktória Danihlíková, Sofia Surovcová, Soňa Šelingová

      Najsnaživejšími lyžiarmi výcviku boli: Marek Jargaš, Nikolas Gurín

     • Bábkové predstavenie – 2. ročník

     • Žiaci druhého ročníka školy sa vo štvrtok 01.02.2024 zúčastnili v Dome kultúry v Púchove pútavého bábkového predstavenia s názvom " Pod perinou, na perine". Druhákom sa toto pekné predstavenie veľmi páčilo.

     • Karneval

     • Žiaci prvého stupňa školy si v stredu 31.01.2024 spríjemnili svoje vyučovanie karnevalom. Školský karneval sa konal v telocvični našej školy. Žiaci sa predviedli v zaujímavých maskách, kostýmoch. Spolu si zasúťažili, zatancovali, najzaujímavejšie karnevalové masky boli odmenené vecnou cenou a všetci účastníci karnevalu i sladkou odmenou

     • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

     • Dňa 26.01.2024 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažiaci prednášali svoje ukážky v dvoch kategóriách - poézia a próza. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a víťazom gratulujeme.

      Umiestnenie žiakov:

      I. kategória - poézia:

      1. miesto: Lea Mičková 3.B

      2. miesto: Adela Čerňanová 3.B

      3. miesto: Kristína Botolová 3.C

       

      I. kategória - próza:

      1. miesto: Filip Poliak 4.C

      2. miesto: Petra Morovianová 3.A

      3. miesto: Ela Krpelanová 2.B

     • KINO PÚCHOV – 1.,3. ročník

     • Žiaci tretieho a prvého ročníka navštívili v pondelok 29.01.2024 a v utorok 30.01.2024 kino v neďalekom Púchove, kde si pozreli animovaný film - Nerozlučná dvojka. Filmové predstavenie sa  všetkým žiakom veľmi páčilo.

     • Interaktívne vzdelávanie v ŠKD

     • Žiaci v jednotlivých oddeleniach ŠKD  sa oboznámili s  novou interaktívnou podlahou FLY SKY, prostredníctvom ktorej si budú môcť opakovať hravou formou rôzne učivo alebo hrať zaujímavé hry.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje