• Plavecký výcvik - 3.ročník

     • V dňoch od 16.-20.010.2023 absolvovali žiaci 3. ročníka plavecký výcvik na Mestskej krytej plavárni v Púchove. Pod dohľadom skúsených tréneriek sa zoznamovali s vodou a rozvíjali svoje plavecké zručnostiKaždému sa podarilo splniť cieľ – odbúrať strach z vody a zaplávať jedným plaveckým štýlom, čo najväčšiu vzdialenosť bez zastavenia. Domov si tak hrdo všetci účastníci odniesli "mokré" vysvedčenie.

     • Pasovanie prvákov

     • V piatok 20.10.2023 sa žiaci 1. ročníka stretli so starostom obce. V priestoroch základnej školy boli slávnostne pasovaní za aktívnych žiakov našej školy. Všetci prváci si hrdo odnášali v ruke uvítací list a malý darček. Poďakovaním od žiakov bolo pekné vystúpenie plné pesničiek, básničiek a recitácie, ktoré si spolu so svojimi triednymi pani učiteľkami pripravili.

     • Tanečná show

     • Vo štvrtok 19.10.2023 sme v školskej telocvični privítali tanečnú školu - "Choreofactory." Predviedla nám svoju tanečnú show a ukázala, že tancovať môže každý.

     • Exkurzia Martinove sady

     • Dňa 17.10.2023 navštívili zástupcovia žiackeho kolégia Zelenej školy Eko farmu „Martinove sady“ v Horenickej Hôrke. Prezreli si pestované rastliny, stromy v sade, produkty vyrábané na farme, ale aj zvieratká chované na farme. Od majiteľa sa žiaci dozvedeli rozličné zaujímavé informácie, nielen o živote včiel a čmeliakov.

     • Svetový deň zdravej výživy

     • Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Deň zdravej výživy. Svetový deň výživy nám chce priblížiť, že jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania a vyzýva nás k zdravému životnému štýlu. Dnešná populácia žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí chyby, to je dôvod, prečo je dôležité sa tejto téme venovať.

     • Stolný tenis – školské kolo

     • Dňa 13.10.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v stolnom tenise žiakov a žiačok školy.

      Výsledné umiestnenie:

      Žiaci:

      1. miesto - J. Ďurčík 9.A

      2. miesto - T. Hanták 8.B

      3. miesto - M. Szekely 8.B

      4. miesto - D. Trenčan 9.B

      Žiačky:

      1. miesto - A. Lokajová 9.B

      2. miesto - V . Branišová 9.B

      3. miesto - A.M. Stachová 9.A

      4. miesto - S. Motolová 9.A

     • Malý futbal žiakov - predkolo

     • Dňa 06.10.2023 sa družstvo mladších žiakov školy zapojilo do predkola športovej súťaže vo futbale. Naši chlapci v súťaži obsadili 2. miesto.

     • Úspech žiačok školy

     • Žiačky našej školy Dominika Myšáková (4.A) a Timea Skukálková (4.C) sa zúčastnili majstrovstiev sveta v chorvátskom Zadare. Tanečná skupina mažoretiek "Nelly," ktorej sú súčasťou, získali krásne prvé miesto a stali sa tak majsterkami sveta vo svojej kategórii. 

     • Súťaž v karate

     • V sobotu 30.09.2023 sa konala v Prievidzi súťaž v karate - 4. kolo Slovenskej federácie v karate a kobudo. Súťaže sa zúčastnilo cez 500 pretekárov z celého Slovenska. Žiaci našej školy navštevujúci krúžok karate pod vedením p. Jána Daniša si vybojovali v súťaži pekné umiestnenia:
      Tamarka Prenosilová - 1.miesto, Laura Liptáková - 2.miesto, 2.miesto, 3.miesto, Nela Rohlíková - 2. miesto, 2.miesto, Sofia Šimonffy - 2. miesto, 3. miesto, Elisabetta Carbone - 2. miesto, Ľubomír Janovec - 2. miesto, Gretka Putalová - 2. miesto, Adrián Pavlík - 3. miesto, 3. miesto, Michal Janovec - 3. miesto, Karolína Bednárová - 3. miesto, Lea Mičková - 3. miesto, 3. miesto, Petra Morovianová - 3. miesto, Martina Drestová - 3. miesto.

     • Do školy na bicykli

     • V dňoch 25. -29.09.2023 sa aj naša škola zapojila do aktivity „Do školy na bicykli“ alebo kolobežke. Aktivitou sme sa snažili o zvýšenie fyzickej aktivity a zlepšenie zdravia žiakov i učiteľov, o radosť z cesty do školy a hlavne zo školy. V závere týždňa boli mladší žiaci odmenení odznakom a starší saganovskou kartičkou, ktorá je platná počas celého školského roka a slúži na vymazanie zlej známky. Počas celého týždňa prišlo do školy na bicykli 226 žiakov. Najcyklistickejšou triedou sa stala 7.A. Všetkým cyklistom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ešte väčšiu účasť na budúci školský rok. Poďakovanie patrí aj žiačkam, ktoré každé ráno zapisovali cyklistov.

     • Svetový deň mlieka v školách

     • Svetový deň mlieka v školách (27.9.) je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Samozrejme tento deň sme si v rámci vyučovania pripomenuli i na našej škole rôznymi aktivitami žiakov - projektovým vyučovaním, pracovnými listami s tematikou mlieka, súťažami, básničkami o mlieku, spievaním piesní, ochutnávkou mliečka a samozrejme aj rozličných výrobky z neho.

     • Svetový deň mlieka v školách - exkurzia 5. ročník

     • Pri príležitosti Svetového dňa mlieka v školách (27.9.) sa žiaci 5.A a 5.B triedy zúčastnili na exkurzii zameranej na chov hospodárskych zvierat. Žiaci sa oboznámili s pôvodom mlieka, jeho spracovaním a diskutovali o prospešnosti mliečnych výrobkov. Svoje poznatky zužitkovali pri riešení úloh zameraných na túto tému.

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje