• MDD – 1. ročník

     • Každoročne je na celom svete jeden deň venovaný deťom. Je to Medzinárodný deň detí. Ani my na našej škole sme na nich nezabudli a v rámci osláv MDD sme navštívili rodinnú farmu p. Hollana, kde ich milo privítal majiteľ s manželkou Darinkou a porozprávali nám veľa zaujímavostí. Žiaci prvých ročníkov uvideli život na hospodárskom dvore. Turistickou vychádzkou našim historickým parkom sme si zopakovali, čo vieme už o rastlinách a stromoch z hodín Prvouky. Šťastne unavení sme sa vrátili do triedy pre sladký a zdravý balíček, a rozlúčili sme sa tancom a spevom.

     • MDD – 3. ročník

     • Žiaci 3. ročníka strávili svoj Deň detí v areáli školy. Športovými aktivitami sa spolu zabavili, zasúťažili si, nechýbala ani opekačka a na záver všetci dostali milý darček od pani učiteliek. 

     • Rovesnícke vzdelávanie

     • Na hodine pracovného vyučovania s pomocou spolužiakov z 9.B triedy, si tretiaci z 3.B pripravili výborné pomazánky. Mňam, všetkým chutili. Spoločne si zopakovali pracovný postup, základy stolovania a prípravu stola pred jedlom. Ďakujeme deviatakom za pomoc.

     • Slimák africký – 3.B trieda

     • Vo štvrtok 30.5.2024 bolo v našej triede 3.B veselo. Na prírodovede spolužiačka Mia Chupáčová urobila projekt "Slimák africký". Slimák Jožo sa nám páčil a prišli si ho pozrieť aj spolužiaci z 3.A, 3.C triedy. V 3.C  Oliverko Hlavatý mal tiež nedávno projekt o  slimákovi, a tak sa mohli porozprávať o svojich chovateľských úspechoch.

     • Projekt „Hrdinovia FAST“

     • Niekto kedysi povedal, že to, čo deti potrebujú najviac , sú hodnoty, ktoré im starší ľudia vedia poskytnúť v nemalej miere. Sú pre ne zdrojom lásky, láskavosti , trpezlivosti, humoru, pohodlia, životných lekcií a vedia pripraviť chutné lahôdky. Naša škola sa zapojila do medzinárodného projektu, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o príznakoch cievnej mozgovej príhody, pričom hlavným cieľom je zaistiť, aby starkí mohli pokračovať v tom, čo robia najlepšie, teda pozitívne pôsobiť na život našich detí. Podľa Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody jeden zo štyroch ľudí utrpí počas života mozgovú príhodu. Projekt viedla p. Simoneta Mašlaňová, ktorá sa počas piatich stretnutí snažila žiakov naučiť rozpoznať hlavné príznaky mozgovej príhody a čo treba urobiť , keď sa objavia. Po skončení projektu žiakov poverila „misiou“, aby preniesli tieto vedomosti do rodiny, a môžu tým niekomu zachrániť život. Každý týždeň sa žiaci pomocou hravých, zábavných a edukačných aktivít naučili o troch najdôležitejších príznakoch mozgovej príhody a spojili ich s číslami 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania (Funguje v každej krajine EÚ a dovoláte sa cezeň na najbližšie stredisko integrovaného záchranného systému.) a 155 - Záchranná zdravotná služba (sanitka).

     • „Záchranár v škole“ – 3., 4. ročník

     • Dňa 28.05.2024 zavítali medzi žiakov 3. a 4. ročníka záchranári z Emergency support Trenčín. V rámci projektu  "Záchranár v škole“  sa žiaci dozvedeli o  základoch prvej pomoci, zdravotníci im ukázali sanitku, jej vybavenie, žiaci absolvovali aj prednášku o práci záchranárov a postupoch pri záchrane ľudských životov. Dozvedeli sa pútavou formou veľa zaujímavých a dôležitých informácií.

     • Úspechy našich žiakov

     • Naša Základná škola Eduarda Schreibera má veľa talentovaných žiakov. Svoj talent predvádzajú nielen v školskej , ale aj v mimoškolskej oblasti. Darilo sa im aj v mesiaci máj, kedy žiaci ZUŠ v Lednických Rovniach: Kristína Botolová /ZŠ 3.B/ vyhrala prvé miesto  na Medzinárodnom festival akordeonistov EURO MUSETTE & GOLDEN TANGO v Rajeckých Tepliciach a Evelin Čížová /ZŠ 6.A/ a Branko Číž /ZŠ 3.A/ skončili v medzinárodnej súťaži Rajecká hudobná jar druhí, a to každý vo svojej kategórii. Levický hudobný festival 2024 a opäť zlaté pásmo pre Evelin Čížovú. Všetkým gratulujeme za reprezentáciu nielen ZUŠ, ale aj našej školy a prajeme ešte veľa hudobných úspechov!

     • Výchovný koncert – 1., 2. ročník

     • V rámci spolupráce ZUŠ Púchov a ZŠ Eduarda Schreibera sa žiaci 1. a 2. Ročníka zúčastnili výchovného koncertu pod názvom ORCHESTER v Divadle v Púchove. Výchovný koncert mal kultúrno-vzdelávací charakter. Predstavili sa nám nielen učitelia ZUŠ, ale aj žiaci, ktorí nám zahrali na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré  môžu byť súčasťou  orchestra. Boli nám predstavené hudobné nástroje od praveku až po súčasnosť. Prestavili sa nám najskôr jednotlivé nástrojové skupiny, a postupne bol vyskladaný celý orchester. ZUŠ v Púchove navštevujú aj žiaci našej ZŠ, a tak mali v obecenstve veľkú podporu. Všetkým interpretom patrí za ich výkony veľké gratulujem a poďakovanie !

     • Svetový deň včiel – 3.A trieda

     • Svetový deň včiel 20. máj 2024 sme si pripomenuli  aj v 3.A triede. Pomocou pracovných listov si žiaci zopakovali učivo o spoločenstve včiel a vyrobili si spolu čelenky so včielkami. 

     • Slávik Slovenska – okresné kolo

     • Dňa 15.05.2024 sme sa zapojili do okresného kola speváckej súťaže Slávik Slovensko. Žiaci reprezentujúci našu školu sa v tejto súťaži umiestili nasledovne:

      I. kategória:

      2. miesto - Ela Krpelanová 2.B

      II. kategória:

      3. miesto - Andrej Pecho 5.A 

     • Minifutbal – krajské kolo

     • Družstvo najmladších žiakov školy sa dňa 14.05.2024 zúčastnilo krajského kola športovej súťaže v minifutbale pod názvom McDonalds cup. Naši reprezentanti sa v súťaži umiestnili na 7. mieste.

     • Atletika – okresné kolo

     • Okresné kolo športovej súťaže v atletike žiakov a žiačok základných škôl sa konalo dňa 14.05.2024 v Púchove. Naši športovci sa zapojili do rôznych atletických športových disciplín.

     • DEŇ MATIEK – 2. ročník

     • Žiaci druhého ročníka, pri príležitosti Dňa matiek, navštívili poštu, aby svojim mamičkám osobne odoslali listy a pohľadnice k ich sviatku. 

     • DEŇ MATIEK

     • Nedeľné popoludnie dňa 12.05.2024 nám všetkým spríjemnili pri príležitosti Dňa matiek žiaci našej školy spolu so svojimi kamarátmi z materskej školy a základnej umeleckej školy pekným vystúpením v Kultúrnom dome v Lednických Rovniach. Vypočuli sme si spev, recitáciu, hru na hudobné nástroje, videli tanec, gymnastické prvky...

  • Kontakty

   • Základná škola Eduarda Schreibera
   • riaditel@zslednickerovne.sk
   • +421 424 693 547 sekretariát
    +421 911 504 411 riaditeľka školy
    +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
    +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
    +421 910 304 455 ekonómka
   • Schreiberova 372/6
    020 61 Lednické Rovne
    Slovakia
   • 31202462
   • 2021354159
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje