• Jubilanti spoločnosti Rona a.s. - kultúrny program žiakov školy

 • MDD v našej obci

 • Školský výlet - usadlosť Vládske – 5. ročník

  Žiaci 5. ročníka absolvovali 01.06.2023 školský výlet v Prečíne na rodinnej usadlosti Vládske. Spoznali tu dravé vtáky, jazdili na koni, skamarátili sa s poníkmi, psíkmi či veveričkami. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých vecí, overili si v rôznych kvízoch a tvorivých dielňach získané vedomosti z biológie či geografie. Na záver krásneho slnečného dňa si opiekli chutné špekačky.

   

 • Školský výlet Stará Ľubovňa – 7. ročník

  Medzinárodný deň detí sa v triedach 7.A, 7.B niesol v znamení školského výletu. Vybrali sme sa za spoznávaním histórie severného Spiša.

  Našou prvou zastávkou bol stredoveký hrad v Starej Ľubovni, kde sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti z čias, keď Stará Ľubovňa spolu s ďalšími spišskými mestami patrila do zálohu Poľska. Vyšli sme do veže, kde bol väznený kráľ Madagaskaru – Móric Beňovský, spoznali sme život a prácu obyvateľov hradu, videli sme ligotavú krásu korunovačných klenotov. Príjemným prekvapením bola sokoliarska šou, kde nám skúsení sokoliari predviedli prácu s majestátnymi operencami – výrom, sokolmi a dokonca orlom.

  V tesnej blízkosti hradu bola Vojenská expozícia Michala Strenka, ktorá bola našou ďalšou zastávkou. Žiaci sa mohli dozvedieť mnoho z obdobia nielen druhej svetovej vojny a smeli si naživo pozrieť vojenskú techniku zo Slovenska i zo zahraničia.

  Čaro typickej spišskej dediny, kde sa spája kultúra Spišiakov, Goralov a Rusínov, sme spoznávali v skanzene, kde mohli žiaci vidieť, ako žili a pracovali obyčajní ľudia v dedinách.

  Sladkou bodkou výletu bola návšteva čokoládovne Nestville v Hniezdom. Žiaci mali možnosť vyrobiť si vlastnú čokoládovú lízanku, dozvedeli sa veľmi veľa zaujímavostí o vzniku čokolády – od kakaového bôbu až po finálnu maškrtu a nakoniec ochutnali mliečnu a ruby čokoládu.

 • Školský výlet Žilina - 9. ročník

  MDD oslávili žiaci 9. ročníka výletom do Žiliny, prechádzkou v parku Budatínskeho zámku, prehliadkou mesta a návštevou OC.

 • Výtvarná súťaž "Včely, včielky, včeličky"

  V máji sa naši žiaci zapojili do 9. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže "Včely, včielky, včeličky", ktorú organizuje CVČ Včielka v Púchove. Žiaci tvorili dielka na tému "Včelia kráľovná a jej kráľovstvo".

 • Exkurzia Skalka nad Váhom, Butkov – 6.B trieda

  Dňa 02.06.2023 žiaci 6.B triedy navštívili v rámci náboženskej výchovy pútnické miesta v našom okolí - Butkov / Ladce/ a Skalku nad Váhom. Cestou späť si pozreli aj najstarší románsky kostolík Pominovec.

 • MDD - 4. ročník

  Aj tento rok nás, štvrté ročníky, firma Prenosil pozvala na Deň detí na exkurziu. Cestou tam sme obdivovali krásy okolitej prírody, zopakovali sme si základné učivo z Prírodovedy a Vlastivedy.  V športových aktivitách vyhrala 4.B, ale nevadí, 4.A im to o rok vráti. 

  Vo firme Prenosil to opäť žilo. Všade bolo vidieť, že p. Prenosil je celou svojou dušou pri svojom veľkom dieťati“ – úspešnej firme, ktorú celý život budoval , a tak dal príklad nielen svojim deťom, vnúčencom, ale aj nám. Ukázal nám, že sa dajú vypestovať  zdravé domáce plody, že voda zo studničky  stokrát lepšie chutí ako z plastovej fľaše. Na mäso a vajíčka tiež nemusíme byť odkázaní na obchodné domy. Opäť sme sa dozvedeli niečo nové o včelách, ktoré p. Prenosil chová nielen pre včelie produkty, ale aj pre oddych a radosť. Fotovoltaika, slnečné kolektory- slová, ktoré v posledných rokoch počujeme často z každej strany. My sme tu mali možnosť počuť a vidieť ako takéto  systémy fungujú. Previedol nás aj dielňami, priestormi, kde sme videli ponuku kompletného elektroinštalačného materiálu a príslušenstva pre jednotlivcov aj veľké firmy.

  P. Prenosil svojím zanieteným rozprávaním vštepoval deťom, že len tvrdou a svedomitou prácou si môžu plniť svoje sny tak ako on. Ďakujeme aj za milé občerstvenie z vlastnej záhrady a cukrovinky . 

 • Exkurzia Hydroelektráreň v Nimnici - 2. jún 2023 - 8. ročník

 • Školský výlet Trenčín - 1. jún 2023 - 3.B trieda

  MDD oslávili žiaci 3.B triedy v Trenčíne. Navštívili Trenčianske múzeum, Katov dom, Brezinu, Karner a iné zaujímavé miesta v našom krajskom meste. Počas cesty vlakom si zaznamenávali, aké mesta míňali, aké zaujímavosti v nich boli. 

 • Školský výlet Bratislava, Devín - 1. jún 2023 - 8. ročník

 • Medzinárodný deň detí v ŠKD

 • MDD - Kino Lastovička Dubnica nad Váhom - 2. ročník

 • Origami - tvorba žiakov ŠKD

 • Z každého rožka troška – aktivity krúžku

  Na krúžku Z každého rožka troška žiaci pripravovali ovocný a zeleninový šalát. Išlo im to veľmi dobre. Nakoniec si všetci na týchto šalátikoch aj výborne pochutnali.

 • Súťaž o najlepšieho chemika školy

  Súťaž o najlepšieho chemika - analytika školy sa uskutočnila dňa 24.05.2023. Najlepším chemikom sa stala Tatiana Vicenová z 9.B triedy, 2. miesto obsadila Emma Mierná  9.A, 3. miesto získala Nina Florišová 9.B s asistentom Erikom Šutriepkom 9.B, na 4. mieste sa umiestnil Boris Belej 9.A, na 5. mieste Vanessa Dubová 9.B, ktorým asistovala Sofia Mikulčíková 9.B.

 • Čitateľský maratón

  Počas vyučovania dňa 22.05.2023 sa 179 žiakov z našej školy zúčastnilo v knižnici na čitateľskom maratóne s názvom „Čítajme si ... 2023“.  Spolu s ďalšími žiakmi z mnohých škôl na Slovensku sme sa pokúsili prekonať rekordy z predchádzajúcich rokov v počte čítajúcich detí. 

 • Výchovný koncert

  Dňa 23.05.2023 sa uskutočnil výchovný koncert ZUŠ Púchov pre žiakov 1.-2. roč. našej školy. V kráľovstve Muzické Rovne ochorel kráľ Muzikus a ľudia zosmutneli. Víla Notička ich prišla zachrániť. Pomocou rôznych hudobných pesničiek, úloh a hádaniek  kráľovstvo spolu s deťmi zachránili.

 • Stolnotenisový krúžok

  Dňa 19. 5. 2023 sa konal turnaj žiakov 2. a 3. ročníka, ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok. Všetci žiaci boli plní odhodlania zvíťaziť. Za dievčatá sa to podarilo Amande Dvorskej z 2.B triedy a z chlapcov bol najlepší Michal Janovec z 2.B triedy. Srdečne blahoželáme!

 • Prijímacie talentové skúšky - ZUŠ Púchov - elok. pracovisko Led. Rovne

strana:

Kontakty

 • Základná škola Eduarda Schreibera Lednické Rovne
  Ul. Schreiberova 372
  020 61 Lednické Rovne
 • +421 424 693 547 sekretariát
  +421 911 504 411 riaditeľka školy
  +421 424 711 381 zástupkyňa pre 1. stupeň
  +421 424 693 576 vedúca školskej jedálne
  +421 910 304 455 ekonómka

Odkazy

Fotogaléria